Fa'afeso'ota'i Mai

Fa'asoa Mai

Mo se fesoasoani, fa'afesootai mai i ala o feso'otaiga nei

© Copyright 2021 Samoa Knowledge Society Initiative - All Rights Reserved | Developed by Makeki Online